പെർകിൻസ് ഡീസൽ ജനറേറ്റർ

  • 50HZ Perkins Diesel Generator Set

    50HZ പെർകിൻസ് ഡീസൽ ജനറേറ്റർ സെറ്റ്

    7 kW മുതൽ 2000 kW വരെ പവർ റേഞ്ച് ഉള്ള പവർ ജനറേഷൻ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളുടെ പ്രീമിയം നിർമ്മാതാവായി പെർകിൻസ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.യൂറോപ്പ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ പല ഉപഭോക്താക്കളും പെർകിൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ ഊർജ്ജോൽപാദന പദ്ധതികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം പെർകിൻസിലെ ഓരോ എഞ്ചിനും കുറഞ്ഞ ശബ്ദവും കാര്യക്ഷമവും ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയുമുള്ളതാണെന്ന് അവർക്കറിയാം.

  • GTL 60HZ Diesel Power Generator With Perkins Engine

    പെർകിൻസ് എഞ്ചിനോടുകൂടിയ GTL 60HZ ഡീസൽ പവർ ജനറേറ്റർ

    7 kW മുതൽ 2000 kW വരെയുള്ള പവർ റേഞ്ച് ഉള്ള പവർ ജനറേഷൻ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളുടെ പ്രീമിയം നിർമ്മാതാവായി പെർകിൻസ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പെർകിൻസ് പവർ ജനറേഷൻ എഞ്ചിൻ ലൈനപ്പ് ധാരാളം മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമാണ്, എല്ലാം ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര, വിദേശ കയറ്റുമതി വിപണികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. 50 Hz, 60 Hz എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുക.